bedenktijd en retourzending

*** Retourzending ***

Bedenktijd
Gedurende een termijn van 14 kalenderdagen na de ontvangst van het bestelde product hebt u het recht de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. U kunt dit doen door het zenden van een e-mail naar:

HIT Beauty & Wellness
email: info@hitzonnebanken.nl
t.a.v. afdeling retouren

Retourzending
Nadat u het product hebt ontvangen, rust op u uiteraard de verplichting om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien u binnen de bedenktermijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van het product gebruik maakt van het recht op ontbinding van de koop. Dit doet u door het invullen van het bij de orderbevestiging meegezonden retourformulier. U dient het product met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking aan de ons retour te zenden, één en ander na overleg met HIT Beauty & Wellness en conform de door haar verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het product kan – na overleg met HIT Beauty & Wellness – worden geretourneerd naar een nader door HIT Beauty & Wellness aan u op te geven adres of zal de transporteur van HIT Beauty & Wellness opdracht krijgen contact met u op te nemen voor het maken van een afspraak om het product te komen ophalen.

Rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, zoals portokosten of kosten van ander vervoer dan per post, komen voor uw rekening. De retourkosten bedragen EUR 29,95 (Nederland), EUR 34,95 (België) en EUR 50,00 (Waddeneilanden en provincie Luxemburg in België). Alle andere kosten zullen voor rekening van HIT Beauty & Wellness komen. De toestand van het teruggezonden product moet overeenkomen met hetgeen gebruikelijk is voor normaal gebruik voor het keuren van het product en het product moet nog steeds zijn voorzien van eventuele originele labels. Indien het product is verslechterd, bijvoorbeeld door uitgebreid gebruik, behoudt HIT Beauty & Wellness zich het recht voor hiervoor een schadevergoeding te eisen.