VOORDAT U GAAT ZONnen

Op deze pagina vindt u nuttige informatie over zonnen. Lees deze informatie aandachtig door zodat u goed op de hoogte bent over de voordelen en eventuele risico’s welke verbonden zijn aan zonnen. 

wat u moet weten voordat u gaat zonnen

U kunt op een verantwoorde en gezonde manier zonnen als u zich houdt aan het volgende stappenplan:

1. Bepaal uw huidtype
2. Bepaal uw bezonningstijd
3. Neem adviezen in acht

Mensen hebben verschillende huidtypen, niet iedereen reageert op dezelfde wijze op de zon. Iemand met een lichte huid zal meer op moeten passen niet te verbranden, dan iemand die van nature een donkere huid heeft. Een zonnebank mag niet worden gebruikt door mensen:

 • Wiens huid reeds door zon of zonnebank verbrand is.
 • Die een huidaandoening of huidkanker hebben of hebben gehad.
 • Die jonger zijn dan 18 jaar.
 • Met huidtype 1.

Of mensen met een historie van huidkanker mogen zonnen, is een vraag die door dermatologen verschillend wordt beantwoord. Het lijkt raadzaam hier in dit geval heel terughoudend mee te zijn en advies in te winnen bij uw arts. Sommige huidaandoeningen verbeteren onder invloed van UV-straling, andere verslechteren juist. Vraag indien nodig advies bij uw arts. Om in stap 2 een juiste bezonningskuur te kunnen maken, dient u eerst uw huidtype vast te stellen. Uit de hiernaast staande opsomming kunt u afleiden welke omschrijving het beste past bij uw huidtype.

STAP 1: BEPaal uw huidtype

Mensen hebben verschillende huidtypen. Deze huidtypen laten zich het beste als volgt omschrijven

huidtype 1

Verbrandt zeer snel, wordt niet bruin. Is een zeer lichte huid, vaak met sproeten. Heeft rossig of lichtblond haar en blauwe ogen.

HUIDTYpe 2

Verbrandt snel, wordt langzaam bruin. Is een lichte huid, soms met sproeten. Heeft blond haar en lichte ogen.

HUIDTYPE 3

Verbrandt niet snel, wordt gemakkelijk bruin. Is een licht getinte huid. Heeft donkerblond tot bruin haar en vrij donkere ogen.

huidtype 4

Verbrandt bijna nooit, bruint zeer goed. Is een reeds getinte huid. Heeft donker haar en donkere ogen (mediterrane type).

huidtype 5

Verbrandt zelden of nooit, bruint zeer goed. Heeft donkere huid, donker tot zwart haar en donkere ogen (Aziatisch type).

huidtype 6

Verbrandt zelden of nooit, bruint zeer goed. Heeft een zeer donkere huid, zwart haar en donkere ogen (negroïde type).

NB: speciale aandacht is vereist indien uw huid overgevoelig is voor ultraviolette straling en/of/als u medicijnen gebruikt. Raadpleeg bij twijfel de bijsluiter, uw huisarts of apotheek. Meer informatie is te vinden op: 

www.verantwoordzonnen.nl

stap 2: bepaal uw bezonningstijd

Verantwoord zonnen betekent ondermeer: uw huid laten wennen aan de UV-straling. Een kuur bestaat over het algemeen uit tien bezonningen. De tijden die u daarbij kunt hanteren leest u af uit de onderstaande tabel in de kolom van uw huidtype (zie stap 1). NB: Houdt tenminste 48 uur rust tussen de eerste en tweede bezonning.

NB: verminder de bezonningstijden met 20% gedurende de eerste 50 branduren want in die tijd geven de lampen meer straling af. Doe dit iedere keer als u de lampen vervangen hebt.

Bezonningstabel

 

Huidtype 2

Huidtype 3

Huidtype 4,5,6

 1e bezonning   (minuten)

5

5

5

 2e bezonning   (minuten)

5

6

7

 3e bezonning   (minuten)

6

7

9

 4e bezonning   (minuten)

7

8

11

 5e bezonning   (minuten)

7

9

13

 6e bezonning   (minuten)

8

11

16

 7e bezonning   (minuten)

9

12

18

 8e bezonning   (minuten)

9

13

20

 9e bezonning   (minuten)

10

14

22

 10e bezonning (minuten)

11

16

25

 Max. aantal bezonningen per jaar

60

43

33

Note: Voordat de bruiningssessie eindigt, geeft het apparaat een aantal pieptonen om u hierop te attenderen.

Stap 3: Neem adviezen in acht

Nu weet u hoe lang u mag zonnen, maar voordat u daartoe overgaat neemt u eerst de onderstaande adviezen ter harte.

Bescherm uw ogen tijdens het zonnen altijd met de meegeleverde UV-bril. UV-straling die rechtstreeks de ogen binnendringt kan onherstelbare schade toebrengen aan het hoornvlies dat uiteindelijk kan leiden tot staar. Volg altijd de aanbevelingen op uit de bezonningstabel en laat tenminste 48 uur tussen de eerste en tweede bezonning. Verwijder cosmetica voordat u gaat zonnen en gebruik geen antizonnebrandcrèmes. Cosmetica en medicijnen kunnen stoffen bevatten die in combinatie met UV-straling een fototoxische reactie veroorzaken. De meest voorkomende fototoxische stoffen zijn:

 • Demeclocycline
 • Etretinaat
 • Azapropazon
 • Rolitetracycline
 • Isotretinoine
 • Etretinaat
 • Nalidixinezuur
 • Doxycycline
 • Tretinoine
 • Amiodaron
 • Hydrochinon
 • Methoxsaleen
 • Chloortetracycline
 • Porfimeer
 • Monobenzon
 • Oxytetracycline
 • Acitretine
 • Hydrochinon
 • Tetracycline
 • Lomefloxac

Een complete lijst van fototoxische stoffen vindt u op: www.verantwoordzonnen.nl

Maak geen onderscheid tussen UV-stralen van de echte zon en zonneappratuur. De huid doet dit ook niet.

Geniet van de zon, maar denk aan uw huid. Levert het zonnen ongewenste reacties op die u niet kunt verklaren, zoals veranderingen in moedervlekken of andere huidaandoeningen, stop dan met de kuur en vraag advies aan uw huisarts. Bij sommige huidaandoeningen helpt ultraviolette straling, bij andere juist niet. Vraag informatie bij een arts. Mensen met bijvoorbeeld psoriasis of acne, kunnen baat hebben bij een zonnebad. Andere huidaandoeningen kunnen hierdoor juist verergeren.

Laat uw huid geleidelijk wennen aan de zon, zodat hij zich kan aanpassen en zelf bescherming kan opbouwen. Op die manier voorkomt u zonnebrand.

Beperk het zonnen tot de aanbevolen bezonningstijden. Ga dan ook niet dezelfde dag nog in de natuurlijke zon. De huid kan verbranden door overmatige blootstelling aan zonlicht van zon of zonnebank en kan leiden tot een versnelde veroudering van de huid en verhoogt de kans op huidkanker en andere aandoeningen.

Laat zonnen en het gebruik van zonneapparatuur over aan mensen boven de 18 jaar met huidtype 2 of hoger. De jonge kinderhuid is gevoeliger voor zonnestraling. Schade opgedaan op jonge leeftijd, verhoogt het risico op het krijgen van een huidaandoening op latere leeftijd.

U heeft nu voldoende informatie om op een verantwoorde wijze van uw zonnebank gebruik te maken. Indien u meer informatie wenst over zonnen, kunt u zich altijd wenden tot info@hitzonnebanken.nl of kijk op: www.verantwoordzonnen.nl